La Fundació Jubert Figueras es proposa millorar la qualitat de vida de les famílies de malalts, amb pocs recursos econòmics, que es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili habitual per acompanyar el pacient ingressat o en tractament a un hospital de referència.